Vánoce, vánoce přicházejí......

VZKAZNÍČEK

TOPlist

 Vánoce, vánoce přicházejí...... 

 Toplink - katalog odkazů 

 CZIN.eu

CatRank JyxoRank - svatecni.webgarden.czJyxoRankS-Rank - svatecni.webgarden.czS-Rank

RSS

RSS

Vánoční svátky

7.12. svatý Ambrož

7. 12. svatý Ambrož

Ambrož byl synem prefekta Galie. Jeho matka byla silně věřící
křesťanka, která se se po smrti svého muže přestěhovala se třemi dětmi do Říma.
Ambrož po studiích získal titul konsula pro ligurskou provincii a byl
poslán do Milána. Byl ale přdurčen pro jiné úkoly.
 
Po smrti milánského biskupa Auxentiuse byl zvolen  na jeho místo, ač k tomu neměl ani vzdělání, ani hlas ve schromáždění a dokonce v té době nebyl ještě ani pokřtěn. Měl ale dar výmluvnosti a to rozhodlo. Ambrož se zprvu tomuto titulu bránil, ale nakonec přijal křest a osum dní po té, byl vysvěcen na biskupa.

Ambrož začal studovat řečtinu, teologii a literaturu a později se prosadil i jako učitel a pastýř.
Postavil se proti římskému aristokratovi Symanchovi, který žádal,
aby zůstal v senátu pohanský oltář bohyně Vítězství.
V té době dal císař Theodosia Velký v Soluni z pomsty za smrt gótského velitele popravit 7000 lidí. Ženy a děti nevyjímaje.
Ambrož tento zločin pranýřoval a  Theodosia vyloučil z církve.
Ten po počátečním hněvu nakonec projevil lítost. Objevil se oděn v
kajícnickém oděvu, aby se veřejně kál za  své provinění a aby byl znovu přijat do církve.

Ambrož napomáhal se vší rozhodností k tomu, aby stát byl podřízen církvi.
Měl zásluhu i o konverzi svatého Augustina, kterého později i sám
pokřtil.
Ambrož byl nejen svědomitý správce církve, ale byl především otcem věřících a chudých, kterým po svém nástupu na biskupský stolec, rozdal celé své jmění. 
Byl to výborný řečník. Mezi jeho posluchači se nacházel v té době i svatý Augustin, který o něm mluvil s neobyčejnou chválou.

Ambrož byl rovněž apoštolem sociální spravedlnosti a zastával heslo
že země patří všem a ne pouze bohatým.
Miloval liturgii, zaváděl lidový zpěv, sám psal hymny a komponoval k
nim melodie. Objevil těla několika světců a vyvolal tím kult ostatků
i na Západě. Právem je považován vedle svatého Jeronýma, Řehoře Velikého a Augustina za jednoho ze čtyř velkých učitelů církve.

Žádné komentáře