Vánoce, vánoce přicházejí......

VZKAZNÍČEK

TOPlist

 Vánoce, vánoce přicházejí...... 

 Toplink - katalog odkazů 

 CZIN.eu

CatRank JyxoRank - svatecni.webgarden.czJyxoRankS-Rank - svatecni.webgarden.czS-Rank

RSS

RSS

Vánoční svátky

6.1. Tři králové

6.1. Tři králové

Svátek tří králů, neboli svátek zjevení Ježíše je téměř totožný se
svátkem Narození Páně, neboli štedrým dnem. Rozíl je pouze v tom,, že na Tři krále se Bůh zjevuje jako člověk a na štedrý den se zjevuje  jako právě narozené dítě.
V tento den se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem a dává se rozpoznat jako král všech.

Podle bible ke svatému  dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující slávu o božím zrození. Podle legendy později dorazí se svými dary i tři králové-mudrci, Kašpar, Melichar a Baltazar. K + M + B
Dle legendy se jednalo o tři mudrce či mágy, tudíž pohany, kteří byli hvězdopravci odněkud z Arábie.
Jejich znalost pohybů hvězd a pozornost vůči nim jim prý dokázala
s pěsností určit datum narození Velkého krále a dokonce i jeho přesnou polohu. Tito mudrci se vypravili se svými dary, myrhou, kadidlem a zlatem do betléma krále králů přivítat.
Je však s podivem, že tito mudrci, kteři datum narození i jeho
polohu dokázali vypočítat s přesností několik měsiců dopředu
přichází do Betléma jako poslední v době, kdy již u jesliček nikdo
není.
Nicméně, podle této legendy se tedy v tento den zjevuje Kristus i pohanům.

Dary třech králů:

Kašpar nese Kristu zlato jako symbol královské důstojnosti a
bohatství.

Melichar přináší kadidlo.  Kadidlo bylo díky své vůni, v mnoha 
 náboženstvích velmi vyhledávané. Šlo o směs vonných dřevin a 
 pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů a usušených květů. Pálilo se
 na rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích a tím se uvolňoval 
 vonný dým.
 Kadidlo se také se mimo jiné používalo k vykuřování chrámů a při
 obětech kněží.
 Jeho hlavní použiti ale bylo při výrobě mastí a léků.
 

Baltazar přináší myrhu jako symbol Ježíšova lidství. Myrha patřila
podobně jako kadidlo mazi vonné latky. Její štáva se získávala ze 
stejnojmených keřů. Tato šťáva na vzduchu tuhla. Myrha byla velice vzácná a tak se platila zlatem.
Používala se při vykuřování v chrámech nebo při různých slavnostech.
V dobách starého Egypta  balsamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou. 
Římané zase myrhu přidávali k vínu, aby nasálo libou vůni a také
si ji vtírali do vlasů.

Svátek Tří králů je i posledním dnem ve vánočním období.
Dřive se v tento den koledníci vydávali na koledu. Tříkrálová koleda
patříla mezi nejznámější.

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Copak, ty tam černý vzadu,
vystrkuješ na na nás bradu?
Já vyznávám, že jsem černý,
že jsem z mouřenínské zemi.

Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálená.
Kdybys na slunce nechodil,
byl bys tvář svou neopálil.

Slunce je drahé kamení,
od kristova narození..

V katolických zemích se o svátku Tří králů píše posvěcenou
křídou na dveře domů a chlévů zkratka K+M+B nebo latinský C+M+B jako formule požehnání. Zkratka se vykládá jako iniciály tří
králů. Původní text ale zní Christus mansionem bendictat - ať Kristus požehná tomuto příbytku.

 

Žádné komentáře