Vánoce, vánoce přicházejí......

VZKAZNÍČEK

TOPlist

 Vánoce, vánoce přicházejí...... 

 Toplink - katalog odkazů 

 CZIN.eu

CatRank JyxoRank - svatecni.webgarden.czJyxoRankS-Rank - svatecni.webgarden.czS-Rank

RSS

RSS

Vánoční svátky

31.12. Silvestr

31. 12. Silvestr

Silvestr I.

Je patronem dobré úrody a domácích zvířat.
Zobrazován je v papežském rouchu s berlou. Občas také s knihou, mušlí, nebo býkem.

Narodil se někdy koncem třetího století. Byl synem Římana Rufinuse, a matky Justy. Jako mladík přijal křest a byl spolu s dalšími křesťany za vlády císaře Diokleciána pronásledován. Podle pověsti se skrýval v lese nedaleko Říma.
Silvestr byl pomocníkem ilegálních křesťanů. V roce 313 bylo křesťanství povoleno a tak se Silvestr stal v 11 letech římským biskupem a později v období od r.314 do r. 335 přebral i úřad papeže.
Toto období jeho úřadu bylo poměrně klidné, protože reorganizaci církve  provedl jeho předchůdce Miltiades a císař Konstantin zajišťoval  křesťanům oporu. Silvestr však musil čelit císařskému vlivu a vměšování se do církevních a náboženských věcí.
Silvestr I. měl důležitou roli při proměně pohanského Říma v křesťanský.
Papež Silvestr provedl úpravu bohoslužeb a vydal více liturgických
nařízení. Kromě jiného přikázal, aby se oltáře stavěly místo ze
dřeva  z kamene.
Za jeho úřadování byly postaveny čtyři slavné baziliky
sv.Jana v Leteránu,
sv.Petra ve Vatikáně
sv.Pavla před hradbami
sv.Vavřince před hradbami

Zemřel 31. prosince roku 335

Za svou popularitu děkuje nejenom tomu, že se jeho památka slaví poslední den v roce, ale i legendě, podle které pokřtil císaře Konstantinova i s jeho ženou a podle které  později tohoto císaře uzdravil z malomocenství.

 

 

Žádné komentáře