Vánoce, vánoce přicházejí......

VZKAZNÍČEK

TOPlist

 Vánoce, vánoce přicházejí...... 

 Toplink - katalog odkazů 

 CZIN.eu

CatRank JyxoRank - svatecni.webgarden.czJyxoRankS-Rank - svatecni.webgarden.czS-Rank

RSS

RSS

Vánoční svátky

13.12. svatá Lucie

13. 12. svatá Lucie

Lucie se narodila kolem roku 286 v Syrakusách bohatým křesťanům. Už jako dítě bez vědomí rodičů složila slib věčné čistoty.
Po otcově smrti ji matka chtěla provdat za bohatého pohana.
Lucii se ale podařilo zásnuby oddálit a tím se jim vyhnout. Úpěnlivě prosila boha,  aby ji od manželství zachránil.
V té době její matka vážně onemocněla a Lucie se modlila k bohu
za její uzdravení. Podařilo se jí matku přemluvit aby s ní navštívila
hrob Agáty v Catanii v té době poutní místo, kde se lidé uzdravovali.
Matka se skutečně po návštěvě tohoto poutního místa uzdravila a z vděčnosti slíbila dceři, že své věno
může použít pro církev a pro chudé a že i nadále může zůstat
zasvěcena bohu.
Avšak její snoubenec byl tímto rozhodnutím natolik rozezlen a uražen, že Lucii udal u místodržícího císaře.
Lucie byla okamžitě zatčena a krutě mučena. Zůstala však neoblomná. Místodržící ve vzteku nařídil, aby dívka byla pro větší
potupu umístěna v místním nevěstinci. Když však Lucii naložili do vozu  taženého volama, vůz zůstal stát jako přikovaný. Na to místodržící rozkázal dívku polévat vařícím olejem. Avšak ani toto nepomohlo.
Kat, který celý proces vykonával, byl již natolik rozezlen, že Lucii
probodl dýkou.
Lucie zemřela 13. prosince roku 304.

Podle jiných však měla být Lucie upálena. Oheň jí ale neublížil a tak kat použi meč.


Lucie patří k velmi uznávaným světicím a je patronkou
nevěstek, sedláků, sklářů, švadlen, krejčích, notářů, písařů,
spisovatelů, ardvokátů, služek, podomních obchodníků, vrátných
a dalších profesí.
Pomáhá lidem při bolestech v krku, krvácení, proti očním nemocem,
infekcím a při úplavici.
 

Dřive se věřilo, že v den jejího svátku musí mít hospodyňky naklizeno,
protože Lucie prý obchází stavení za stavením a krutě trestá nepořádek.

Jméno Lucie pochází z latinského lux, což znamená světlo. Mluví 
o naději, že po tmě se k nám vrátí světlo. Odtud vzniklo i
Pořekadlo: Lucie, noci upije ale dne nepřidá.
Znamená to, že od tohoto dne se začínají noci zkracovat a den
prodlužovat.

Lucie je mystickou postavou nositelky světla. Proto dříve v den
sv.Lucie chodily za zpěvů dívky po vsích oblečené v bílých sukních.
Na hlavách nosily korunu z hořících svíček. Později byla koruna
vyměněna za hůl na které byla zavěšena malá lucerníčka.

Pranostiky:
- Na svatou lucii jasný den, urodí se konopí i len.
- Když přijde Lucie, najde tu už zimu.
- Jaké jsou dny od sv, Lucie do Božího narození, takové jsou měsíce
  příšího roku.


                       
Poslední komentáře
13.12.2010 08:18:24: smiley${1}