Vánoce, vánoce přicházejí......

VZKAZNÍČEK

TOPlist

 Vánoce, vánoce přicházejí...... 

 Toplink - katalog odkazů 

 CZIN.eu

CatRank JyxoRank - svatecni.webgarden.czJyxoRankS-Rank - svatecni.webgarden.czS-Rank

RSS

RSS

Koledy - Texty

Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

Proč si děda říct si nedá,
tluče o stůl v předsíni,
a pak běda,marně hledá
kapra pod skříní,

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
nereptáme aspoň máme něco pro kočku.


Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem
zavlažoval byt.

Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.


Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.

Strejdu vida děda přidá Neseme vám noviny,
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.


Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

A když sní se,co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti mé.

Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc.


Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.

Tichá noc, přesvatá noc,
v spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska ta bdí,
jen Boží láska ta bdí.

Tichá noc, přesvatá noc,
náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes,
v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
z lásky se člověkem stal,
z lásky se člověkem stal.

Tichá noc, přesvatá noc,
stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria hřmí,
dík, že hříšník se s důvěrou smí
u svaté rodiny hřát,
u svaté rodiny hřát.

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se,
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Jenž prorokován jest,
veselme se,
ten na svět poslán jest,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Člověčenství naše,
ráčil vzíti na se,
radujme se.
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Goliáš obloupen,
veselme se,
člověk jest vykoupen,
radujme se.
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Boží Syn se vtělil,
veselme se,
aby hříšné spasil,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Z nebe na zem sstoupil,
veselme se,
aby nás vykoupil, r
adujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Chudý s námi bydlel,
veselme se,
zimu, bídu trpěl,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Ponížení přijal,
veselme se,
by nám nebe získal,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Pánem jsa všech pánů,
veselme se,
snášel pro nás hanu,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Syn jsa Boha Otce,
veselme se,
dán jest zemské Matce,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Štědrej večer nastal,
štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Panímámo vstaňte,
panimámo vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte.

Panimáma vstala,
panimáma vstala,
koledu nám dala,
koledu nám dala.

Jak jsi krásné neviňátko,
prostřed bídy nebožátko,
před tebou padáme,
dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřáli tvé nožičky,
já zas trochu mlíčka,
by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého,
beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti,
libě žertovati.

A co my ti nuzní dáme,
darovati co nemáme,
my ti zadudáme,
písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají,
zvuky dud sa rozléhají,
slavně dudy dujú,
všeci prozpěvujú.

Měj se dobře, Jezulátko,
přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme,
Bohu poroučíme.

Sláva, už je sníh,
jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní,
jenom táta ztich.

Kouká na syna,
uši napíná...
Co to slyší v rolničkách?
Na co vzpomíná?


Rolničky, rolničky,
kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky,
co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky,
Vánoce a sníh.

 

Zvonky dětských let,
rozezvoňte svět!
Těm, co už jsou dospělí,
ať je znova pět!

Zvoňte zlehýnka,
stačí chvilinka:
Vzpomínka jak rolničky
v srdci zacinká.


Rolničky, rolničky,
kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky,
co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky,
Vánoce a sníh.

Půjdem spolu do betléma,
dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.

Začni, Kubo, na ty dudy:
dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.

A ty Janku, na píšťalku,
dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.


A ty, Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.

A ty Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
  slyšte je pilně a neomylně,
  slyšte je pilně a neomylně,
  rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
  Jej obvinula a zavinula,
  Jej obvinula a zavinula
  plenčičkama.

K němuž to andělé z nebe přisli,
i také pastýři jsou se sešli.
  Jeho vítali, jeho chválili,
  Jeho vítali, jeho chválili
  dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
 že jest narozen, v jeslích položen,
 že jest narozen, v jeslích položen,
 oznamují.

Tiše a ochotně purpura na plotně
voní, stále voní,
nikdo si nevšímá, že život mění se v dým.

    
Snad jenom v podkroví básnici bláhoví
pro ni slzy roní,
hrany ji odzvoní rampouchem křišťálovým.

 
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní,
rychle skloní,
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.

 
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
po ní k nám vklouzlo
to tajemné kouzlo vánoc

             

Posledni komentare
15.12.2014 16:52:59: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}