Vánoce, vánoce přicházejí......

VZKAZNÍČEK

TOPlist

 Vánoce, vánoce přicházejí...... 

 Toplink - katalog odkazů 

 CZIN.eu

CatRank JyxoRank - svatecni.webgarden.czJyxoRankS-Rank - svatecni.webgarden.czS-Rank

RSS

RSS

Advent

       

Advent

Datum první adventní neděle je pohyblivý. A to především proto, že poslední adventní neděle, tudíž čtvrtá připadá vždy na neděli před 25. prosincem který je hlavním vánočním svátkem. Jak všichni víme, tak 25. prosinec je každý rok v jiný den. Proto také 1. adventní neděle připadne každoročně na jiné datum.

Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. Může se ale stát, že poslední adventní neděle připadne na štedrý den. V takovém roce pak bývá advent jen tři týdny a poslední zlatá neděle se tak stává i štedrým dnem.

Adventní neděle pro rok 2010

28.11.  Železná neděle

  5.12.  Stříbrná neděle

12.12.  Bronzová neděle

19.12.  Zlatá neděle

 

Adventní neděle pro rok 2009:

29.11.  Železná neděle

6.12.   Stříbrná neděle

13.12.  Bronzová neděle

20.12.  Zlatá neděle

 

Adventní neděle pro rok 2008 : 

30.11. - železná neděle

 7.12.- stříbrná neděle

14.12.- bronzová neděle 

 21.12.- zlatá neděle

Advent je doba před vánoci, kdy se připravujeme na příchod Spasitele Ježíše Krista. Historie Adventu spadá již do konce 4. století a pochází ze Španělska a Galiie. Slovo Advent pochází z latiny Adventus a znamená příchod. Od 12 do 13 století se Advent stal začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal vánocemi. V dobách minulých byl Advent hlavně dobou půstu a očekávání narození Ježíše Krista. Původně tato doba trvala bez sobot a nedělí 40 dní. V této době platily přísné zásady: střídmost v jídle a pití, zákaz zábavy a tance. Byla to doba zbožného rozjímání. V adventní době se pořádaly četné lidové obřady při kterých se dodržovali starodávné zvyky.

Hlavním symbolem Adventu je: Adventní věnec.  Adventní věnec patří k nejznámějším symbolům předvánočního času. Už od nepaměti je věnec symbolem vítězství a královské důstojnosti. Je to dle Bible projev radosti, úcty a vítězství.  Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12).

První zpráva o adventním věnci pochází z roku 1838 z přístavního města Hamburku. Kdy majitel sirotčince Teolog Johann Heinrich Wichern zavěsil na dveře začátkem adventu dřevěný vyřezávaný věnec, na který dal každý den jednu zapálenou svíci a pod věnec umístil kasičku do které vybíral milodary na chudé děti. Těch svící bylo původně 24, ale dnes se dávají pouze 4 jako symbol jednotlivých týdnů.

Původni barva svící na adventním věnci byla fialová, jako barva kněžského roucha. Dnes však převládá barva červená a zlatá. Není ale vyjímkou i vícebarevný adventni věnec.

Zapalováni svíček: První se zapaluje svíce na železnou neděli. Druhá na neděli stříbrnou, kdy tim pádem hoří již svíce dvě. Třetí na neděli bronzovou, kdy hoří již tři svíce a o zlaté neděli se zapalují vsechny čtyři svíce.